Thursday, October 5, 2017

Peperiksaan Akhir Tahun 2017

Peperiksaan Akhir Tahun 2017 telah diadakan bagi menilai tahap penguasaan murid-murid terhadap mata pelajaran yang diajar.

Namun begitu, keputusan tersebut bukanlah tanda aras kepintaran mereka kerana setiap murid mempunyai kecenderungan berbeza dan masih lagi dalam proses mencari identiti serta minat mereka.

Didoakan supaya murid-murid ini akan lebih bersemangat lagi untuk menuntut ilmu dan seterusnya menyebarkan ilmu yang baik dan bermanfaat sebagai bekalan untuk diri sendiri dan masyarakat.


No comments:

Post a Comment